Konferencja naukowa, Wrocław, 10.06.2021

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Katedra Polityki Ekonomicznej
i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Katedra Polityki Ekonomicznej
i Europejskich Studiów Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Katedra Ekonomii


zapraszają na X konferencję naukową


WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE
– EKONOMIA PANDEMII


Efektem współpracy trzech katedr są cykliczne konferencje naukowe, których wspólnym tematem są współczesne problemy ekonomiczne. Gospodarzem konferencji w 2021 r. będzie Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych UE we Wrocławiu. Problematyka tego spotkania naukowego będzie poświęcona będzie zagadnieniom związanym z oddziaływaniem pandemii Covid-19 na politykę gospodarczą realizowaną przez rządy, banki centralne, przyjęte paradygmaty polityki gospodarczej, całe branże oraz codzienne życie każdego uczestnika życia gospodarczego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

– polityka gospodarcza w czasach pandemii
– polityka publiczna w czasach pandemii
– polityka antycypacyjna w czasach pandemii – teoria i praktyka
– przedsiębiorczość i rynki pracy w czasach pandemii
– problemy rozwoju inkluzyjnego w czasach pandemii
– problemy gospodarki globalnej i europejskiej w czasach pandemii
– Unia Europejska w czasach pandemii: sukces czy porażka europejskich instytucji?
– polityki Unii Europejskiej w czasie pandemii: czasowa, czy stała zmiana priorytetów?
– „slowbalizacja”, czyli koniec globalizacji?
– przebieg pandemii w krajach rozwijających się
– pandemia a polityka klimatyczna
– funkcjonowanie wybranych rynków w czasach pandemii
– oddziaływanie pandemii COVID 19 na łańcuchy dostaw – kto traci, a kto zyskuje w wyniku pandemii?
– zmiany strukturalne w gospodarkach krajowych i gospodarce światowej

PUBLIKACJA


 
Artykuły zaprezentowane podczas konferencji będzie można opublikować w czasopismach:
– Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (20 pkt.),
http://pracenaukowe.ue.wroc.pl
(artykuły należy składać poprzez system informatyczny wydawnictwa: SENIR)

– Ekonomia XXI w., Wydawnictwo UE we Wrocławiu (20 pkt.), http://ekonomia.ue.wroc.pl
(artykuły należy składać poprzez system informatyczny wydawnictwa: SENIR)

– European Research Studies Journal, Special Issue (100 pkt.), https://www.ersj.eu
(artykuły należy przesłać na adres mailowy konferencji).

Decyzję o wyborze czasopisma podejmują Autorzy artykułów. Artykuły należy składać poprzez systemy informatyczne poszczególnych czasopism. Prosimy o zapoznanie się z wymogami merytorycznymi i formalnymi czasopism (również tymi dotyczącymi dopuszczalnej długości artykułu). Opublikowanie artykułu uzależnione jest od uzyskania pozytywnych recenzji. 

 
OPŁATA KONFERENCYJNA

OPCJA 1:
 
Opłata konferencyjna wynosi 1100 zł (opłata zawiera podatek VAT) i obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz publikację artykułu w jednym z czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Prace Naukowe lub Ekonomia XXI w.). Opłatę należy wnieść do 20.05.2021r. na konto:
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,
NIP: 896-000-69-97
nr konta: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 (Pekao S.A.)
 
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Konferencja Współczesne Problemy Ekonomiczne” wraz z imieniem, nazwiskiem i afiliacją uczestnika. W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, w tym wymogów redakcyjnych, lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie będzie zwrócona.
 

OPCJA 2:
 
W przypadku wyboru opcji publikacji w European Research Studies Journal opłata za publikację artykułu (i udział w konferencji) wynosi 720 EUR. Opłata jest przekazywana przez autorów bezpośrednio na konto wydawcy czasopisma, po uzyskaniu przez artykuł pozytywnych recenzji i decyzji o jego publikacji. Organizatorzy nie pośredniczą w rozliczeniach finansowych z European Research Studies Journal, a jedynie w zbieraniu i przekazaniu wydawcy kompletu artykułów. 720 EUR to koszt za artykuł przygotowany przez maksymalnie 2 autorów o długości maksymalnie 10 stron w formacie B5, czcionka Times New Roman 11, odstęp między wierszami – 1,0. W przypadku większej liczby autorów opłata za publikację wzrasta o 100 EUR za każdego dodatkowego autora ponad dwóch, w przypadku przekroczenia limitu długości artykułu opłata wzrasta o 50 EUR za każdą dodatkową stronę ponad 10.
 

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Łukasz Olipra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący, konferencja-wpe@ue.wroc.pl
dr Bernadeta Baran, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
mgr Jolanta Pasionek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Prof. UE Renata Pęciak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Mariusz Czupich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Maria Kola-Bezka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

KALENDARIUM

09.05.2021 ‒ nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów (za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego)
15.05.2021 – informacja o akceptacji abstraktu
20.02.2021 ‒ wnoszenie opłaty konferencyjnej
04.06.2021 – przesłanie prezentacji w formacie PPT lub PDF i plakatów w formie elektronicznej

30.06.2021 ‒ przesłanie artykułów

 
 
 
 

Sekretariat konferencji

Dr Łukasz Olipra
UE we Wrocławiu, KPEiESR
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
konferencja-wpe@ue.wroc.pl

 
 

 

Program konferencji