Konferencja naukowa, Wrocław, 22.04.2022


 
VIII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu:
 
Polityka spójności Unii Europejskiej
– cele, efekty realizacji, problemy do dyskusji
 
 
NOWA CZY NOWOCZESNA
POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027?

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w formie zdalnej (MS Teams)
 

Zakres tematyczny

– priorytety polityki spójności UE 2021-2027: droga do bardziej inteligentnej przyszłości? 
– idee polityki spójności na lata 2021-2027 w kontekście zrównoważonego rozwoju
– idee spójności i solidarności a pandemia Covid 19
– polityka spójności w kontekście zmian klimatycznych
– nowe instrumenty i rozwiązania w polityce spójności
– sprawiedliwa transformacja na poziomie regionalnym: projekty, działania, efekty
– zmiany konkurencyjności regionów w Europie
– spójność po Brexit
– efektywność dotychczasowej polityki spójności
– gospodarka w obiegu zamkniętym w polityce spójności
– Europa 2020 a Europejski Zielony Ład – kontynuacja, czy nowe wyzwania? 
– Konwergencja czy dywergencja? 
– Spójność a granice UE

 
Rada Naukowa

Prof. zw. dr hab. Jan Borowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Joanna Kudełko, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Ida Musiałkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Grażyna Wolska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Agata Zagórowska, Uniwersytet Opolski

Publikacja

Artykuły zaprezentowane podczas konferencji będą mogły być opublikowane (po otrzymaniu pozytywnych recenzji) w następujących czasopismach:
– Prace Naukowe UE we Wrocławiu (40 pkt.), http://pracenaukowe.ue.wroc.pl
Ekonomia XXI wieku, Wydawnictwo UE we Wrocławiu (20 pkt.), http://ekonomia.ue.wroc.pl

– Przegląd Europejski (70 pkt.), www.przegladeuropejski.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

Opłaty

1. Udział w konferencji jest bezpłatny

 

2. Uczestnicy deklarujący publikację w jednym z czasopism Wydawnictwa UE we Wrocławiu ponoszą opłatę publikacyjną w wysokości 861 zł (700 zł + 23% VAT) + 61 zł  (50 zł + VAT) za każdego dodatkowego współautora. Opłatę tę należy przelać na konto UE we Wrocławiu
(ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97)
nr konta: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
Tytuł przelewu: „Konferencja Polityka Spójności 2022, imię, nazwisko i afiliacja uczestnika konferencji”.

3. Uczestnicy deklarujący publikację artykułu w Przeglądzie Europejskim nie ponoszą w związku z tym żadnych kosztów (publikacja bezpłatna).

Składanie artykułu


1. Artykuły kierowane do Wydawnictwa UE we Wrocławiu należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR https://review.ue.wroc.pl/app/
Artykuł musi spełniać wszystkie wymogi redakcyjne dotyczące maszynopisu, literatury, przypisów, streszczeń oraz tabel i rysunków. Szczegółowe informacje oraz szablon edytorski dostępne są na stronie wydawnictwa UE we Wrocławiu www.wydawnictwo.ue.wroc.pl

2. Artykuły kierowane do czasopisma Przegląd Europejski należy przesłać na adres: przeglad.europejski@uw.edu.pl
Szczegółowe informacje oraz szablon edytorski dostępne są na stronie
https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

 
TERMINY
 

18 marca 2022      zgłaszanie udziału w konferencji
04 kwietnia 2022  wnoszenie opłaty konferencyjnej
30 kwietnia 2022  nadsyłanie artykułów naukowych

 
 
 
 
 
 
 

 

Sekretariat konferencji
UE we Wrocławiu,
Katedra Polityki Ekonomicznej
i Europejskich Studiów Region.
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Tel.: 71 3680207
konferencja.spojnosc@ue.wroc.pl